TAXACIÓ HIPOTECÀRIA

Nous

Taxació Hipotecària realitzada per Tecnitasa.

326,70 €

Taxació Hipotecària realitzada per Tecnitasa.

Dades necesàries a aportar quant contactin amb tu per realitzar la visita:

-          Dades del agent peticionari.

-          Dades del titular de la Taxació (Nom, NIF, Direcció).

-          Direcció de l'immoble a taxar.

-          Persona de contacte per planificar la visita.

-          Referència Catastral de l' mmoble.

-          Anexar Nota Simple Registral o Escriptura ( opcionalment es podrà entregar al taxador a la mà a la visita a l'immoble).

Tarifa A: 270€ + IVA per immobles fins 120.000€

Tarifa B: 335€ + IVA para immobles des de 121.000€ fins a 300.000€

Tarifa C: 445€ + IVA para immobles des de 301.000€ fins a 450.000€

Tarifa D: 485€ + IVA para immobles des de 451.000€ fins a 600.000€

Cap client a comentat de moment .

Escriviu una valoració

TAXACIÓ HIPOTECÀRIA

TAXACIÓ HIPOTECÀRIA

Taxació Hipotecària realitzada per Tecnitasa.

Escriviu una valoració

Anar al inici